Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale deschide sesiunea de depunere a proiectelor de investiţii pentru zona ITI Delta Dunării (Instrumentul Teritorial Integrat Delta Dunării), finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), în 13 ianuarie, scrie agroazi.ro

Cererile de finanţare a proiectelor realizate în teritoriul ITI se pot depune pentru investiţii în procesarea produselor agricole, prin submăsura 4.2, pentru investiţii în procesarea produselor din sectorul pomicol, prin submăsura 4.2a, precum şi pentru instalarea tinerilor fermieri, prin submăsura 6.1.
Pentru toate aceste submăsuri, sesiunea continuă de primire a proiectelor este deschisă în intervalul 13 februarie 2017, ora 9.00 – 12 noiembrie 2017, ora 16.00.

19 milioane de euro, în 2017

Solicitanţii de fonduri europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală din zona ITI Delta Dunării au la dispoziţie în anul 2017 peste 19 milioane de euro pentru implementarea proiectelor de investiţii prin cele trei submăsuri.

Dintre aceste, 10 milioane de euro sunt alocate pentru instalarea tinerilor fermieri (sM 6.1 ITI), 8,5 milioane de euro pentru procesarea produselor agricole (sM 4.2 ITI) şi alte 800.000 de euro pentru procesarea produselor pomicole.

Modalitatea de depunere a proiectelor este cea on-line, pe pagina oficială a Agenţiei www.afir.info pentru toate cele trei submăsuri.

Lista unităţilor administrativ teritoriale incluse în teritoriul ITI Delta Dunării şi în care pot fi realizate investiţiile finanţate prin PNDR 2020, este detaliată în Anexele la Ghidurile Solicitantului, disponibile pe site-ul AFIR (www.afir.info).

Aceste sesiuni se adresează exclusiv proiectelor depuse în teritoriul vizat de Strategia Integrată de Dezvoltare durabilă a Deltei Dunării – pe scurt, SIDD(DD) – aprobată prin HG nr. 602/2016. Conform PNDR (capitolul 15.4) intervenţiile finanţate din PNDR, în mod complementar cu investiţiile din alte fonduri europene, vor contribui la obiectivele stabilite prin Strategia de dezvoltare sustenabilă integrată a Deltei Dunării 2030. Strategia va viza investiţii în active fizice, dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor, servicii de bază şi reînoirea satelor în zonele rurale, agro-mediu şi climă şi LEADER.
Din momentul deschiderii apelului de proiecte cu alocare distinctă pentru teritoriul aferent ITI, solicitanţii din arealul vizat de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării SIDD(DD), vor putea depune proiecte exclusiv în cadrul apelului dedicat aferent anului 2017, însoţite de avizele de conformitate a proiectelor cu obiectivele SIDD(DD) emise de Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării (ADI ITI DD).

Condiţii şi detalii privind accesarea banilor!

Pentru Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri – zona ITI Delta Dunării sunt disponibili în această sesiune 10 milioane euro. Intensitatea sprijinului pentru această submăsură este de 100%.
Sprijinul financiar pe care îl poate primi un beneficiar în cadrul acestei submăsuri este 50.000 de euro pentru exploataţiile între 30.000 SO şi 50.000 SO sau 40.000 de euro pentru exploataţiile între 12.000 SO şi 29.999 SO.

Beneficiari eligibili sunt persoane fizice înregistrate şi autorizate, asociaţi unici sau majoritari ai unor SRL-uri, cu vârsta maximă de 40 de ani, care îşi iau angajamentul de a deveni fermieri activi.
Costuri eligibile sunt toate cheltuielile propuse prin Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a planului aprobat pot fi eligibile indiferent de natura lor.
Planul de Afaceri trebuie să conţină prezentarea situaţiei iniţiale a exploataţiei, prezentarea etapelor şi a obiectivelor propuse, prezentarea detaliată a acţiunilor. Totodată, tânărul fermier trebuie să-şi stabilească domiciliul şi sediul social în UAT-ul în care este înregistrată exploataţia.
Exploataţia care va fi preluată trebuie să fie amplasată predominant (peste 50%) în teritoriul ITI (calculul făcându-se raportând suprafaţa/ efectivul de animale din teritoriul ITI la suprafaţa totală/ efectivul total de animale din exploataţie, în funcţie de tipul exploataţiei).
SubMăsura 4.2a – Procesarea produselor pomicole – zona ITI Delta Dunării, are o alocare de 800.000 euro. Submăsura sprijină financiar investiţiile în unităţile care procesează materie primă provenită din sectorul pomicol.
Este permisă şi colectarea, depozitarea, condiţionarea produselor (materie primă) care nu provin din sectorul pomicol dacă acestea sunt destinate procesării în unitatea proprie ca materie primă secundară. Submăsura finanţează şi achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectarii materiei prime .
De asemenea, beneficiari eligibili sunt întreprinderi individuale şi familiale, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice (societăţi comerciale), inclusiv grupurile de producători, care realizează investiţii corporale şi necorporale, pe teritoriul ITI, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene (TFUE), cu excepţia produselor pescăreşti.
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri şi forme asociative şi de 40% pentru Întreprinderi Mari. Intensitatea sprijinului se poate majora cu 20 de puncte procentuale, în cazul operaţiunilor sprijinite în cadrul PEI (Programul European pentru Inovare);

Banii disponibili prin această Submăsură pot fi folosiţi şi pentru:
Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce colectează, condiţionează şi/ procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menţionată în Anexa I, inclusiv pentru producerea băuturilor alcoolice.
Achiziţionarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalaţii şi echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime.
Cheltuieli generate de organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului; cheltuieli cu achiziţionarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului; achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentaţia tehnico-economică a proiectului.

Submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiţii în procesarea /marketingul produselor din sectorul agricol – zona ITI Delta Dunării, are o alocare de 8,5 milioane de euro. Aceste fonduri sunt destinate investiţiilor care au ca scop înfiinţarea şi/ sau modernizarea unităţilor de procesare şi comercializare, introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse şi procese, aplicarea măsurilor de protecţia mediului, creşterea numărului de locuri de muncă sau promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile.
Beneficiarii submăsurii – persoane fizice autorizate, societăţi comerciale, cooperative agricole care realizează investiţii corporale şi necorporale, pe teritoriul ITI – pot obţine o rată a sprijinului public nerambursabil de maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile.
Astfel, pentru un proiect se pot obţine până la 2,5 miloane euro/ proiect, în funcţie de tipul beneficiarului şi investiţia propusă.
Ca şi în cazul proiectelor finanţate prin Submăsura 4.2a, intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 de puncte procentuale, în cazul operaţiunilor sprijinite în cadrul PEI (Parteneriatul European de Inovare).

Printre cheltuielile finanţate prin Submăsura 4.2 se numără:
Construcţia, extinderea, modernizarea şi dotarea clădirilor unităţilor de procesare;
Achiziţionarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime şi/ sau comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanţurilor alimentare integrate;
Cheltuieli generate de îmbunătăţirea controlului intern al calităţii şi conformarea cu noile standarde impuse de legislaţia europeană pentru procesarea şi comercializarea produselor agro-alimentare.

Pentru întocmirea documentaţiei necesare obţinerii finanţării, solicitanţii au la dispoziţie Ghidul Solicitantului care poate fi consultat pe site-ul Agenţiei, www.afir.info, la secţiunea „Investiţii PNDR”, în pagina dedicată fiecărei Submăsuri în parte.

Acest articol este proprietatea Pagina de Agricultură și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Niciun vot deocamdată)
Se încarcă...

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *